vzw VOC Opstap

Gewoon als 't kan, Speciaals als het moet

Vzw VOC (=Vrijetijdsondersteuningscentrum) Opstap wil in de regio Midden -West-Vlaanderen op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan mensen die daar nood aan hebben. Via het aanbieden van ondersteuning wil Opstap de kwaliteit van leven van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in al zijn dimensies verbeteren of behouden.

Deze ondersteuning vertaalt zich in een gevarieerd aanbod op maat van de doelgroep.
Ontmoeting
Ontspanning
Vorming
Informatie en advies
Individuele begeleiding op vlak van vrije tijd.

Naast ons aanbod vervullen we op continue basis nog enkele opdrachten die ook bijdragen tot het realiseren van ons doel.
Belangen en rechten van onze doelgroep verdedigen bij overheden en diensten / voorzieningen / verenigingen.
De ruimere samenleving sensibiliseren over de vrijetijdsbeleving (en hun nood aan ondersteuning binnen vrije tijd) van mensen uit onze doelgroep.
Netwerkvorming: partners zoeken in de regio die ons doel mee helpen realiseren.
Toegankelijkheid, in ruime zin (fysiek, mentaal, sociaal) van vrijetijdsinitiatieven bevorderen

Vacatures

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen