Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel vzw

Vanuit het Netwerk werken we aan de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur binnen onze regio. Je kunt er terecht voor informatie, advies, ondersteuning en vorming rond palliatieve zorg en levenseindevragen.
Vanuit de palliatieve thuiszorgequipe helpen we het mogelijk maken dat ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kwaliteitsvol thuis kunnen beleven omringd door hun familie en vrienden. Dit door ondersteuning en begeleiding in nauwe samenwerking met de eerstelijnshulpverlening.

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures.

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen