Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel

De Mantel werkt aan de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur. Je kunt er terecht voor informatie, advies, ondersteuning en vorming rond palliatieve zorg en levenseindevragen.
Daarnaast biedt De Mantel palliatieve thuiszorg aan waarbij verpleegkundigen het mogelijk te maken, door ondersteuning en begeleiding, dat ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase thuis kunnen beleven, omringd door hun familie en vrienden.

Vacatures

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen