MSKA Roeselare

Meer dan onderwijs

We willen een kwalitatieve vorming aanbieden voor zowel algemeen, technisch als beroepssecundair onderwijs en dit vertrekkend vanuit een pluralistische visie. Om dit te bereiken, streven we naar een zo groot mogelijke didactische kwaliteit en dienstverlening.

Deze opdracht houdt in dat:

we een zo optimaal mogelijke leeromgeving creëren en die hulpbronnen aanbieden die het de leerlingen mogelijk maken om zich maximaal te ontwikkelen.
we een kwaliteitsopvoeding en -vorming verschaffen, in overeenstemming met de idealen van een pluralistische open school, waarbij de leerlinggerichte kwaliteit primeert. ‘Studeerbaarheid’ geldt hier als leidraad: het maximaliseren van kansen en het minimaliseren van belemmeringen. We proberen het aantal zittenblijvers te beperken en de zorgverbreding uit te diepen door middel van een zo individueel mogelijke leerlingenbegeleiding.
we orde en tucht belangrijk vinden.
we elke vorm van samenwerking nastreven die de uitvoering van onze opdracht kan bevorderen.
we allen bereid zijn in teamverband te werken, een maximale inzet te leveren en bij te dragen tot het onderhouden van een open sfeer, die gebaseerd is op loyauteit ten aanzien van de school en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures.

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen