Elim Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare

Iedere vluchteling is er welkom!

De vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren, ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst. Ten gevolge van de grote vluchtelingentoeloop van de laatste jaren ligt de nadruk op het onthaal en het organiseren van activiteiten om die mensen te ondersteunen, te begeleiden en te integreren in onze samenleving, ongeacht het al dan niet hebben van een verblijfsstatuut. Daarnaast willen wij een multicultureel en gastvrij samenleven in de regio Roeselare bevorderen. De vzw is neutraal en heeft geen bindingen met religieuze en / of politieke organisaties.

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures.

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen