BWSRoeselare

Een gezond leven start jongsaf!

De bewegingsschool is een project dat jonge kinderen (1.5 jaar tot 6 jaar) meer bewegingskansen wil bieden, en hen zodoende aan te zetten tot een gezond leven, met voldoende beweging en sport.

In onze hedendaagse maatschappij krijgen kinderen jammer genoeg minder tijd en ruimte om te bewegen, en dit heeft een weerslag op hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Door de toenemende urbanisatie is er steeds minder plaats om te spelen, door het steeds groter wordend onveiligheidsgevoel en de toenemende verkeersdrukte houden ouders hun kinderen liever binnen, de tv- en computercultuur die zijn intrede heeft gedaan, …

Dit alles zorgt ervoor dat kinderen zich niet meer ten volle kunnen ontplooien, en dit zowel op motorisch, dynamisch-affectief en cognitief vlak.

Vanuit onze maatschappij wordt hier te weinig aan gedaan. Denk maar aan de sportclubs die veel te sportspecifiek te werk gaan of het aantal uren lichamelijke opvoeding op school…

De bewegingsschool maakt hier wel werk van, en beoogt de algemene ontwikkeling van ALLE kinderen positief te beïnvloeden.

Vacatures

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen