11.11.11 West-Vlaanderen

Vecht me tegen onrecht

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, het is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

Wereldwijd leveren mensen dagdagelijks de strijd voor een menswaardig bestaan .
11.11.11 strijdt op diverse vlakken met hen mee:
- door ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te steunen.
- door druk uit te oefenen op het beleid van (inter)nationale overheden en organisaties.
- door in eigen land campagne te voeren voor een solidaire wereld .

330 lokale 11.groepen brengen elk jaar ongeveer 20.000 vrijwilligers op de been voor de 11.11.11-campagne.
Samen zetten ze zich in voor één gezamenlijk doel: Een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures.

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen