Het platform wordt aangeboden om er gebruik van te maken binnen het wettelijk kader van het vrijwilligerswerk. Roeselare Vrijwilligt kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het oneigenlijk, incorrect of onwettelijk gebruik van het platform ( zwartwerk,…).

Partners:

logo Stad Roeselare logo Howest logo 't hope vzw logo Groep Intro vzw logo provincie Wvl logo steunpunt vrijwilligers logo steunpunt vrijwilligers